Quarzoszillatoren

 • QOM - 1.843 MHz

  Quarzoszillator 1.843MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 8.000 MHz

  Quarzoszillator 8.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 10.000 MHz

  Quarzoszillator 10.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 12.000 MHz

  Quarzoszillator 12.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 16.000 MHz

  Quarzoszillator 16.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 20.000 MHz

  Quarzoszillator 20.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 24.000 MHz

  Quarzoszillator 24.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 40.000 MHz

  Quarzoszillator 40.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR

 • QOM - 50.000 MHz

  Quarzoszillator 50.000MHz 5V ±100ppm CMOS/TTL Metall DIL/DIP-14

  1,29 EUR